1974 - 1975 Mezunları

Leda Hınazant Köylüyan
Levon Ağdere
Garbis Cansever
Nigahus Karabulut
Ohannes Sıvaslı
Hagop Nuran Güleroğlu
Ara Delioğlu
Garbis Eğlence
Agop Aram Haçaduryan
Berç Civanoğlu
Hripsime Ebeş
Kohar Hayran
Karabet Kalay
Aris Dönertaş
Dikran Seyir
Karbis Çakaroğlu
Oğaper İçliateş
Ohannes Cingözoğlu
Zadik Toker
Aram Taşcıoğlu
Agop Siranus
Silva Çeliksu
Setrak Akbıyık
Gazer Arık
Karmen Pirinç
Haçik Bal
Avadis Ersoy
Kevork Zorluyan
Murat Yanıkoğlu
 
Mezun Sayısı: 29