Yabancı Dil EğitimiYaşadığımız dünyaya ve 21.yüzyıla entegre olabilmenin temel şartlarından biri yabancı dilde iletişim kurabilmektir. Okulumuz da bu bağlamda yaptığı çalışmalarla öğrencileri bu duruma hazırlamaktadır.
      Tüm sınıflarda öğrenci merkezli yaklaşım uygulanmaktadır. Dört temel becerinin (dinleme-okuma-konuşma-yazma)bütünleşmesi esas alınmakta ,örnek olay yöntemi uygulanmakta, duyumsal ve bilişsel alanın gelişmesi için öğrenci isteğinin sürekli kılınması hedef alınmaktadır. Proje ve sunum çalışmaları, dramatizasyon ve bireysel aktivitelerle öğrenci motivasyonunun yüksek tutulması amaçlanmaktadır. Kullanılan tüm materyaller teknolojik destekli olup interaktif çalışmaya uygundur.
      Tüm sınıflarda öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğretmek ve gerekli becerileri kazandırmak amacıyla, yoğun bir dinleme ve konuşma çalışması yapılmaktadır. Öğencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik başladığımız “Talk For A Minute” çalışmasında, öğrencilerin yabancı dilde, herhangi bir konuda topluluk önünde korkusuzca kendilerini ifade etmeleri için simülasyonlar yaratılmaktadır. Öğrencileri derse entegre etmek için interaktif oyunlardan da yararlanılmaktadır.(Kahoot, Qr Code Games gibi)öğrencilerimiz böylece gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara hazır hale gelmektedirler. Bölümümüzün bir diğer amacı da Sahakyan Nunyan Lisesinden mezun olan bir öğrencinin, üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlamak için yapılan sınavlarda başarı sağlaması ve doğruca yüksek öğretim hayatına başlamasıdır. Bunu gerçekleştirmek için de öğrencilere TOEFL,IELS ve FCE sınavları uygulanmaktadır.
        Yabancı Dil sınıflarımızda ise temel amaç üniversite sınavında öğrencilerimizin arzu ettikleri bölümlere yerleşebilmeleridir. Bu doğrultuda öğrencilere AYT sınavı kapsamındaki soru tipleriyle ilgili yoğun çalışmalar yaptırılmaktadır. Yıl boyu 16 adet deneme sınavı uygulanmakta, oldukça yoğun olan ders saatlerinde sınavda çıkacak tüm soru tipleriyle (dilbilgisi-kelime dağarcığı-diyalog-okuma parçaları-çeviri-boşluk doldurma-duruma uygun düşen cümleyi bulma-cümle tamamlama-anlamı bozan cümleyi bulma) ilgili çok sayıda alıştırma yapılmaktadır.