1975 - 1976 Mezunları

Vartevar Şeker
Satenik Budak
Vercin Atılmış
İmram Boz
Makruhi Zeki
Aram Keçeyapan
Rupen Manuelyan
Janet Kuyumcuoğlu
Solina İçliyürek
Mayram Ebeş
Haçik Bayvertyan

Nadya Seropyan
Harutyun Safvazyan
Janet Zadikoğlu
Ohannes Çerkezoğlu
Vartanuş Avadisyan
Bağadasar Bayvertyan
Melkon Çırak
Serkis Kılıçaslan
Agop Yanar
Miran Boğuz
                                                                          Mezun Sayısı: 21