1988 - 1989 Mezunları

Nuran Camcıoğlu
Mari Gölpınarlı
İlda Topaloğlu
Minas Kedilerli
Masis Abrahamoğlu
Selin Avadisyan
Markrit Ülker
Arman Mıgırdıçyan
Arşak Set
Nermin Demir
Manuşak Kemalyan
Aret Çerçi Özkan
Murat Bıçakçı
Lusi Çırak
Meryem Hayran
Seta Kürkçüoğlu
Margrit Manişak
Aram Karabetyan
Madlen Miraşoğlu
Gülnaz Gülvart Çorlu
Surpuhi Demirciyan
Piyer Arzuman
Sonya Nazlı Hamurkesen
Anita Karaca
Selin Talar Dursun
Tatiana Hançer
Misak Sıvazlı
Kristin Çilingir
Tanya Çelik
Elizabet Nergiz
Eva Karolin Tezenli
Allet Garipgün
Satenik Karayel
Sevan Arsen Cihangül
Elizabet Akçatel
 Mezun Sayısı: 35