1998 - 1999 Dönemi

Belinda Maşalı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Melani Erekli Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Şirin Kıyıcı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.Biyolojik Tıbbi Bilimler
Çiğdem Daşkıran Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Fak.Fizik
Nayat Gül Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim.Fak.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler
Talar Çatansalan Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Çalışma ve Endüstri İlişkiler
Verjin Yağlıoğlu Marmara Üniversitesi Fen Fak.Hukuk Bölümü
Sarven Kekeç Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fak.İşletme
Alen Karabetyan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yük.Okulu Aktüarya
Janet Barış İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.Dökümantasyon ve Enformasyon Böl.
Nadya Menteşe Çanakkale Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.İktisat Böl.
Ani Sazak İstanbul Üniversitesi Edebiat Fak.Latin Dili ve Edebiyatı
Liza Selviler İstanbul Üniversitesi Edb.Fak.Yunan Dili ve Edebiyatı
Bahar Arlin Eğlence Marmara Üniversitesi Sosyal Bil.Mes.Yük.Ok.Turizm Otelcilik
Dença Demirci İstanbul Üniversitesi Sağlık Hiz.Yük.Ok.Tıbbi Lab.
Jilda Arzuman İstanbul Üniversitesi Sosyal Bil.Mes.Yük.Ok.Turizm İşletmeciliği
Karolin Taş İstanbul Üniversitesi Sosyal Bil.Meslek Yük.Ok.Turizm İşletmeciliği
Ari Barutoğlu Trakya Üniversitesi Şarköy Meslek Yük.Ok.Turizm Otelcilik
Azniv Haçikoğlu İstanbul Üniversitesi Sağlık Hiz.Meslek Yüksek Okulu Radyoloji
Aylin Kayserilioğlu Trakya Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yük Ok. Turizm ve Otelcilik
Leda Akbaş İstanbul Kültür Üniv. İşlet. Melek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Levon Çiftçioğlu Anadolu Üniversitesi Açıköğ.Fak.Turizm ve Otelcilik
Maral Biyanka Bal Anadolu Üniversitesi Açıköğ. Fak.Turizm ve Otelcilik
Jelinda Söğütlü Anadolu Üniversitesi Açıköğ.Fak.Bankacılık ve Sigortacılık
Linda Bıçakçı Anadolu Üniversitesi Açıköğr.Fak.Bankacılık ve Sigortacılık
Yıldız Karaman Anadolu Üniversitesi Açıköğ.Fak.Muhasebe ve Finansman
Lena Katıköy Anadolu Üniversitesi Açıköğ. Fak.Muhasebe ve Finansman
Erdal Erol Anadolu Üniversitesi İktisadi Fak. İktisat Böl.
Biyanka Kalaycıyan Anadolu Üniversitesi İktisat Fak.İktisat Böl.
Şila Balcı Anadolu Üniversitesi İktisat Fak.İktisat Böl
Leda Lorosyan Anadolu Üniversitesi İktisat Fak.İktisat Böl.
Murat Nazlı Anadolu Üniversitesi İşletme Fak.Yönetim ve Organizasyon
Lusvart Kaz Anadolu Üniversitesi Açıköğ. Fak.Halkla İlişkiler