2000 - 2001 Dönemi

Linda Tecer                   Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme Böl.
Murat Togaç                            Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Gazetecilik
Burak Özçelik                          Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalüji ve Malzeme Fakültesi
Bianka Yelegen                       İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.Sanat Tarihi Böl.
Talar Boğus                           İstanbul Kültür Üniversitesi Fen –Edebiyat Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı
Aris Dönertaş                           Trakya Üniversitesi Tekridağ Ziraat Fak.Tekirdağ Yük.Ok.
Melisa Oktanyan               Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fak.Sağlık Yönetimi
Serli Bulduk                               Anadolu Üniversitesi İşletme Fak.İşletme
Serda Semerci                         İstanbul Üniversitesi İşletme Fak.Gazetecilik
Jbid Dursun                               Marmara Üniversitesi Atarürk Eğitim Fak.Fransızca Öğretmenliği
Nadin Göver                       Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fak.İngilizce Öğr.
Klodin Sera Artuk                     Anadolu Üniversitesi İşletme Fak.İşletme
Arda Kahvecioğlu                      Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fak.Halkla İlişkiler
Zeynep Bolak                           İstanbul Üniversitesi Edb.Fak.Sosyoloji Böl.
Aras Sürer                              Anadolu Üniversitesi İşletme Fak.
Artun Kendirli                           İstanbul Üniversitesi Edebyat Fak.Sosyoloji
Kumru Örs                               Haliç Üniversitesi Fen Edb.Fak.Psikoloji Böl.
Melisa Özçakan                        Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil.Fak.Maliye Böl.
Aras Tercan                            İstanbul Üniversitesi Sağlık Hiz.Yük.Ok.Diş Protez
Ani Kıvanç                            İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edb.Fak.İngiliz Dili ve Edb.
Anita Kurtoğlu                          Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Ok.Bilgisayar Tek.ve Programlama
Şirin Kıyıcı                              Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce
Arda Karaoğlan                        Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metaluji Fak. Metaluji ve Malzeme Müh.
Alen Sevan Gudaoğlu                Açıköğretim Fakültesi İşletme
Anita Ösme                                Açıköğretim Fak.Bankacılık ve Sigortacılık
Aylin Gudaoğlu                          Açıköğretim Fak.Turizm ve Otelcilik
Aret Abrahamoğlu                     Açıköğretim Fak.Turizm ve Otelcilik
Narod Bağam                           Açıköğretim Fak.Bankacılık ve Sigortacılık
Linda Lort                               Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil.Fak.İşlet.
Tamar Nergis                          Trakya Üniversitesi Eğitim Fak.Sınıf Öğretmenliği
Ara Miraşoğlu                         Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme
Aleks Atak                               Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.Fizik Böl.
Erman Aral                             Trakya Üniversitesi Mühendislik fak.Çevre Müh.
Karin Kırkeyer                           Açıköğretim Fak.İktisad
Vartanuş Arık                      Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Meslek Yük.Ok.Kontrol Sist.Teknikleri
Engin Kürkçioğlu                      Açıköğretim Fak.İşletme
Selin Selviler                            Açıköğretm İşletme
Dença Demirci                      İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Biyoloji Böl.
Kristin Sabunci                         Açıköğretim Fak.İşletme
Silva Demirci                         Ege Üniversitesi Tirdeutsan Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknikleri
Tanya Gedikoğlu                  Afyon Kocatepe Üniversitesi Mahalli İdareler
Linda Set                          İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Biyoloji
Melisa Akgün                                    Açıköğretim Fak.Çalışma Ek.Endüstri İlişkileri
Kınar Yıldız                    Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği
Lerna Özdemir                    Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği
Talar Ustaoğlu                 İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
Arden Dikme                      Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyoloji Müh.
Murat Hicazoğlu                 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Sevan Ağdamar                  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü
Jüliyet Bekar                    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Anita Ösme                          Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Janet Demirci                       Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu)
Sarven Agopoğlu                 Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Erman Zülfikaroğlu              Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Natali Sabunci                    Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  - İşletme