2018 - 2019 Mezunları

Silva Özdoğan
Ümit Taşköprü
Claudia Özçerkes
Natali Ezer
Leda Çulçi
Nora Balcı
Sesil Hıdır
Talya Güzletaşcıyan
Jan Örs
Gabriella Linet Kalan
Linda Demirci
Lusin Demirci
Elizabet Dolaş
Lidya Çulçi
Piyer Öğmen
Araksi Çalımlı

Nareg Ülütaş
Lidya Vural
Bartev Karaman
Kevın Özşimşek
Yiğit Manuel Kertiş
Lerna Geçer
Talya Lorin Demirçi
Zadik İç
Ohannes Gürleroğlu
Rita Taş
Dimas Balcı
Jan Sivazlı
Lia Arakilyan
Daniel Haçikoğlu
                                                                                      Mezun Sayısı: 30