Aykut Emre Al - Coğrafya Öğretmeni

İlk ve ortaokul eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Ankara Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla Kırklareli, İstanbul/Kadıköy'de çeşitli liselerde görev yaptıktan sonra Şişli Anadolu Lisesi ve Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde çalıştı. Daha sonra Özel Surp Haç Ermeni Lisesi' nde görev yaptıktan sonra 2020 yılından itibaren Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Anadolu Lisesi'nde görevine devam etmektedir.