Թարգմանչաց Տօն

Մեր Թարգմանչաց Տօնի հանդիսութեան կրնաք հետեւիլ 19 Հոկտեմբեր, ժամը՝ 12:30ին կենդանի հաղորդումով։