İşaret Dili Kulübü

Kulübümüzün amacı öğrencilere ileriye dönük olarak yaşamlarının her döneminde kullanabilecekleri işaret dilinin eğitimini vermek, içeriğini anlatmak ve işaret dilinin bilindiği takdirde bu dil ile iletişim kuran duyamayan ve konuşamayan kişilere bir engel durumu kalmayacağını göstermektir.