Karin Küçükoğlu- Müzik Öğretmeni

İlk ve orta öğrenimini Özel Yeşilköy Ermeni Okul'unda,lise eğitimini Özel Getronagan Ermeni Lise'sinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nd yarı zamanlı eğitim aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi Yüksek Lisansı okudu. Macaristan'da bulunan Kodaly Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music'te Opera&Lied Masterclass'ına katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Koro Şefliği alanında eğitim aldı. 2011 yılından itibaren Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlk ve Ortaokulunda ve 2019 yılından itibaren de okulumuzda görev yapmaktadır.