M.U.N. (Model Unıtednatıon) Kulübü

Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler Konferansı) öğrencilerin bir araya gelerek, dünya sorunlarını tartıştığı bir platformdur. Kulübümüzün amacı öğrencileri güncel olaylar, küreselleşme ve çok uluslu diplomasi gibi konularda bilinçlendirmektir.Böylece öğrenciler katılacakları toplantılarda farklı ülkelerin diplomatları rolünü üstlenerek uluslararası bir örgütün oturumlarını canlandırırlar. Öğrenciler temsil ettikleri ülke hakkında araştırma yaparak ve tartışarak,müzakereler sonucunda uluslararası sorunlara çözüm bulurlar.