Sivil Savunma Kulübü

Kulübümüz okulumuz yakın çevresinde veya okul sınırları içerisinde olabilecek doğal afet, saldırı, yangın vb. olaylarda hasarı en aza indirebilmek, olabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla faaliyetler planlamış ve yürütmektedir. Bu amaçla okulumuzda tatbikatla beraber öğrencilere erken uyarı ve ikaz işaretleriyle hareket becerisi kazandırılmaya çalışılır.